2018-09-27

Usługa przeprowadzenia procesu rekrutacji

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15 października, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl.

05.10.2018 r. dodano załącznik - odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

05.10.2018 r. dodano załącznik - wzór umowy po zmanie w § 4 . Załączni "wzór umowy" dodany w dniu 27.09.2018 r. jest nieaktualny.

Załączniki

  Zapytanie ofertowe ... Projektu.doc 104,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018.09.11_ToR_Dyre...Bcomments.doc 72 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018.09.11_ToR_Dyre...Bcomments.doc 113 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 3 do umowy Sz...tu umowy.docx 16,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 6 do umowy Of...Wykonawcy.doc 53,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 8 do umowy O...torskich.docx 13,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 5 do umowy Wy...uly102014.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.3_Wykaz_usług_Wykonawcy.doc 92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.4_Wykaz_osob.doc 93,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.docx 47,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.2_Formularz_Ofertowy.doc 85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.5_Wykaz_Rekrut...rowniczej.doc 96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.6_Wykaz_Stosow...nt_centre.doc 96,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.8 Protokół odbioru.doc 66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...fertowego.pdf 406,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór Umowy HR 2 - ... zmianie.docx 45,17 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się