Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych
majątku ruchomego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej
08.06.2020 więcej
INFORMACJA O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU SKŁADNIKA MAJĄTKU PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
INFORMACJA O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU SKŁADNIKA MAJĄTKU
PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ
12.11.2019 więcej
Darowizny dokonane przez Ministerstwo Gospodark Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
DAROWIZNY DOKONANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I
ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
20.09.2019 więcej
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Informacja o zbędnych składnikach majątku
ruchomego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej
16.09.2019 więcej
Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego MGMiŻŚ
Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do zagospodarowania
w formie darowizny.
27.06.2019 więcej
II przetarg publiczny na sprzedaż jachtu żaglowego Zjawa IV.
Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż jachtu
żaglowego Zjawa IV.
06.06.2019 więcej
I przetarg publiczny na sprzedaż jachtu żaglowego Zjawa IV
Ogłoszenie o I przetargu publicznym na sprzedaż jachtu
żaglowego Zjawa IV
21.05.2019 więcej
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego MGMiŻŚ
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
13.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się