Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozpoczęcie konsultacji dla projektu aktualizacji „Zestawu celów środowiskowych dla wód morskich”
Rozpoczęcie konsultacji dla projektu aktualizacji „Zestawu
celów środowiskowych dla wód morskich”
25.04.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją
zadania pn. „WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia
przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i
Wrocław”.
16.03.2018 więcej