2018-08-03

Uzgodnienia międzyresortowe dokumentów wynikających ze strategii morskiej

Uzgodnienia międzyresortowe projektu uchwały Rady Ministrów

 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, oraz projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.

Załączniki

  Pismo przewodnie.pdf 167,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz uwag_wst...i zestaw.xlsx 9,93 KB (xls) szczegóły pobierz
  Formularz uwag_cele...owiskowe.xlsx 12,6 KB (xls) szczegóły pobierz
  OSR_cele środowiskowe_02.08.pdf 405,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_cele środ...owe_02.08.pdf 214,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał do uchwały_cele_02.08.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_wstępna ocena_02.08.pdf 625,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR_zestaw wlaściw...ci_02.08.pdf 407,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała_wstępna o...taw_02.08.pdf 208,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał 1 do uchwały_cz1.pdf 18,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał 1 do uchwały_cz2.pdf 17,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał 1 do uchwały_cz3.pdf 6,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał 2 do uchwały_02.08.pdf 661,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się