2020-02-10

Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego

Warszawa, dnia 10 lutego 2020 r.

DOK.DOK3.9701.1.2020.EP

PW: 114334

 

 

 

INFORMACJA

O  DOKONANIU ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 i art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim – Panią Magdalenę Filipiak, w zakresie: wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

 

Planowane roboty utrzymaniowe będą wykonywane od km 2+800 do 3+600 rzeki Białki Lelowskiej, na działce ewidencyjnej nr 3651/4 obręb Koniecpol gm. Koniecpol oraz punktowo od km 3+600 do 4+300 rzeki Białki Lelowskiej, na działkach ewidencyjnych nr 26 i 224 obręb Wąsosz, gm. Koniecpol.

 

 

 

Data wpływu zgłoszenia: 27.01.2020r.

 

 

 

Załączniki

  DOK.DOK3.9701.1.2020.pdf 131,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprostowanie do informacji.pdf 140,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się