Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez Pana Macieja Rudnickiego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie
piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych Starej Odry
jazem klapowym Różanka oraz piętrzenia śródlądowych wód
powierzchniowych Odry Południowej jazem klapowym Wrocław I dla
potrzeb żeglugi oraz energetyki wodnej na obszarze
Wrocławskiego Węzła Wodnego.
16.05.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty
Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 września 2015 r., znak:
OS.6341.67.2015.MF
16.05.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty
Czarnkowsko-Trzcianeckiego z 12 czerwca 2015 r., znak:
OS.6341.29.2015.MF
16.05.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 29
maja 2015 r., znak: ŚR.6341.17.2015.VIII
14.05.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez Pana Bartłomieja Pietruszewskiego – Zastępcę Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i szczególne
korzystanie z wód na stopniu wodnym Malczyce w budowie w
związku z realizacją zadania pn. „Budowa Stopnia Wodnego
Malczyce na rzece Odrze”
10.05.2018 więcej
Rozpoczęcie konsultacji dla projektu aktualizacji „Zestawu celów środowiskowych dla wód morskich”
Rozpoczęcie konsultacji dla projektu aktualizacji „Zestawu
celów środowiskowych dla wód morskich”
07.05.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w km 46 300 – 52 000”
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie i remont opasek brzegowych na
Kanale Elbląskim w km 46 300 – 52 000”
30.04.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO „Remont kierownicy na Jeziorze Drużno”
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
WODNOPRAWNEGO „Remont kierownicy na Jeziorze Drużno”
30.04.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie rzeki Elbląg w km 0 000-3 900”
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie rzeki Elbląg w km 0 000-3
900”
23.04.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie Jeziora Drużno w km 0 000-7 400”
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie Jeziora Drużno w km 0 000-7
400”
23.04.2018 więcej
1234