2018-03-16

Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym 2017 r.

Raport stanowi uzupełnienie do umowy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr BDG.U.320.U.71.2017 z dn. 25 lipca 2017 r. Opracowywany jest przez CTO S.A. na podstawie publikacji branżowych (m.in. World Shipyard Monitor, NGO Shipbreaking Platform) oraz danych ze stoczni, zbieranych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej (1.50.02 Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym).

Załączniki

  Raport o stanie swi...ku 2017-2.pdf 754,51 KB (pdf) szczegóły pobierz