2016-03-02

Ogłoszenia dotyczące pozwoleń lokalizacyjnych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej

Ogłoszenia o możliwości składania kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz wyniki postępowań rozstrzygających:

Załączniki

  1_ogloszenie_21_09_2011.pdf 339,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_ogloszenie_21_09_2011.pdf 333,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_ogloszenie_wynik_25_03_2013.pdf 271,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1_ogloszenie_wynik_25_03_2013.pdf 270,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3_ogloszenie_21_09_2011.pdf 333,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3_ogloszenie_wynik_16_05_2013.pdf 192,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4_ogloszenie_7_10_2011.pdf 330,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4_ogloszenie_wynik_16_05_2013.pdf 271,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5_ogloszenie_20_10_2011.pdf 327,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6_ogloszenie_19_10_2011.pdf 319,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7_ogloszenie_20_10_2011.pdf 320,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9_ogloszenie_17_11_2011.pdf 328,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10_ogloszenie_17_11_2011.pdf 323,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11_ogloszenie_14_12_2011.pdf 324,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12_ogloszenie_14_12_2011.pdf 331,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_ogloszenie_17_11_2011.pdf 336,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13_ogloszenie_22_12_2011.pdf 323,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14_ogloszzenie_4_01_2012.pdf 315,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15_ogloszenie_4_01_2012.pdf 314,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16_ogloszenie_4_01_2012.pdf 322,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17_ogloszenie_4_01_2012.pdf 322,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18_ogloszenie_4_01_2012.pdf 315,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19_ogloszenie_4_01_2012.pdf 314,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20_ogloszenie_4_01_2012.pdf 313,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21_ogloszenie_11_01_2011.pdf 318,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21A_ogloszenie_3_07_2012.pdf 321,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22_ogloszenie_11_01_2012.pdf 334,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24_ogloszenie_11_01_2012.pdf 261,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23_ogloszenie_11_01_2012.pdf 338,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25_ogloszenie_11_01_2012.pdf 261,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26_ogloszenie_11_01_2012.pdf 241,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27_ogloszenie_11_01_2012.pdf 241,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  28_ogloszenie_11_01_2012.pdf 240,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29_ogloszenie_11_01_2012.pdf 241,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27A_ogloszenie_27_07_2012.pdf 314,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29A_ogloszenie_27_07_2012.pdf 314,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  30_ogloszenie_11_01_2012.pdf 240,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31_ogloszenie_11_01_2012.pdf 239,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31A_ogloszenie_27_07_2012.pdf 315,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  33_ogloszenie_16_03_2012.pdf 320,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32_ogloszenie_14_02_2012.pdf 261,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  34_ogloszenie_16_03_2012.pdf 317,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35_ogloszenie_15_03_2012.pdf 265,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36_ogloszenie_15_03_2012.pdf 262,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36A_ogloszenie_16_07_2012.pdf 264,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  37_ogloszenie_15_03_2012.pdf 262,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38_ogloszenie_15_03_2012.pdf 264,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38A_ogloszenie_3_07_2012.pdf 264,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  37A_ogloszenie_3_07_2012.pdf 265,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39_ogloszenie_15_03_2012.pdf 261,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40_ogloszenie_20_03_2012.pdf 261,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  41_ogloszenie_9_05_2012.pdf 244,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  42_ogloszenie_20_09_2012.pdf 320,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  43_ogloszenie_9_11_2012.pdf 239,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  45_ogloszenie_8_02_2013.pdf 240,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  44_ogloszenie_8_02_2013.pdf 242,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  47_ogloszenie_9_05_2013.pdf 315,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  48_ogloszenie_9_05_2013.pdf 314,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  46_ogloszenie_9_05_2013.pdf 338,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  49_ogloszenie_9_05_2013.pdf 314,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  50_ogloszenie_9_05_2013.pdf 240,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  51_ogloszenie_17_06_2013.pdf 317,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  53_ogloszenie_18_07_2013.pdf 339,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  52_ogloszenie_10_07_2013.pdf 242,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  56_ogloszenie_26_02_2014.pdf 91,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  55_ogloszenie_26_02_2014.pdf 92,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  57_ogloszenie_26_02_2014.pdf 91,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  58_ogloszenie_26_02_2014(1).pdf 92,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  54_ogloszenie_21_08_2013.pdf 336,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  58_ogloszenie_26_02_2014.pdf 92,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  60_ogloszenie_2_01_2015(1).pdf 138,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  59_ogloszenie_2_01_2015.pdf 140,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  60_ogloszenie_2_01_2015.pdf 138,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  61_ogloszenie_13_02_2015.pdf 136,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  62_ogłoszenie_7_10_2015.pdf 625,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  63_ogloszenie_16_09_2016.pdf 87,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  64_ogłoszenie_31_10_2017s.pdf 102,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  64_ogłoszenie_31_10_2017e.pdf 187,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  65_ogloszenie_22_11_2017s.pdf 114,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  65_ogloszenie_22_11_2017e.pdf 69,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  66_ogloszenie_22_11_2017s.pdf 108,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  66_ogloszenie_22_11_2017e.pdf 69,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  67_ogloszenie_13_04_2018s.pdf 94,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  67_ogloszenie_13_04_2018e.pdf 287,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  68_ogloszenie_13_04_2018e.pdf 289,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  68_ogloszenie_13_04_2018s.pdf 97,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  69_ogloszenie_14_09_2018s.pdf 118,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  69_ogloszenie_14_09_2018e.pdf 294,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  70_ogloszenie_14_09_2018s.pdf 165,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  70_ogloszenie_14_09_2018e.pdf 305,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  71_ogloszenie__20_12_2018e.pdf 289,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  71_ogloszenie_20_12_2018s.pdf 351,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  72_ogloszenie_16_01_2019_s.pdf 582,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  72_ogloszenie_16_01_2019_e.pdf 300,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  73_ogloszenie_27_03_2019_e.pdf 284,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  73_ogloszenie_27_03_2019_s.pdf 336,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  74_ogloszenie_17_06_2019_s.pdf 396,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  74_ogloszenie_17_06_2019_e.pdf 366,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  75_ogloszenie_08_11_2019_e.pdf 284,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  75_ogloszenie_08_11_2019_s.pdf 338,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  76_ogloszenie_08_11_2019_e.pdf 284,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  76_ogloszenie_08_11_2019_s.pdf 338,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się