Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawieszanie postępowań dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych w polskich obszarach morskich, do czasu przyjęcia w drodze rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów
Zawieszanie postępowań dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych w
polskich obszarach morskich, do czasu przyjęcia w drodze
rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla tych
obszarów
03.02.2017 więcej
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „System
Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”
14.12.2016 więcej
„System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”
Publiczna prezentacja projektu „System Informacji Przestrzennej
Administracji Morskiej”.
18.11.2016 więcej
Ogłoszenia dotyczące pozwoleń lokalizacyjnych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej
Ogłoszenia dotyczące pozwoleń lokalizacyjnych w polskiej
wyłącznej strefie ekonomicznej
02.03.2016 więcej