2016-02-12

Projekty ustaw oraz założeń projektów ustaw luty 2016 r. - październik 2019 r.

W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach nad projektami ustaw i założeń projektów ustaw w dziale Gospodarka Morska od lutego 2016 r. do października 2019 r.:

 

XIV. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz niektórych innych ustaw

 

Nr UD 49 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


XIII. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

 

Nr UD 505 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


XII. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu

 

Nr UC 149 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


XI. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

 

Nr UD 253 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


X. Projekt  ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju

 

Nr UD 451 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


IX. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

 

Nr UC 144 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


VIII. Projekt ustawy o pracy na statkach rybackich

 

Nr UC 109 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


VII. Projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

 

Nr UC 103 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


VI. Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 

Nr UD 225 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


V. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw.

 

Dokumenty dotyczące etapu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu:

Projekt ustawy
Uzasadnienie do projektu ustawy
Ocena skutków regulacji

Pismo przekazujące projekt do konsultacji społecznych przez związki zawodowe
Pismo przekazujące projekt do uzgodnień międzyresortowych
Pismo przekazujące projekt do konsultacji społecznych

 

Nr UC 14  w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


IV. Projekt ustawy o wyposażeniu morskim 

 

Nr UC 13  w Wykazie Prac Legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


III.  Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz modernizacji toru wodnego Swinoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra

 

Nr UD 97 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów 

 

Dokumentacja Prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


II. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw

 

Nr UC 87 w Wykazie Prac Legislacyjnych  i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji


I. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m

 

Nr UD 174 w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów

 

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się