Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przedłużenie konsultacji wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków do ZSK
Pismo dotyczy przedłużenia konsultacji wniosku o włączenie
kwalifikacji rynkowej – „Serwisowanie małych oczyszczalni
ścieków”do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na
podstawie wniosku złożonego przez Polskie Zrzeszenie
Inżynierów i Techników Sanitarnych mając na uwadze art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 534 oraz z 2018 r.
poz.2245).
29.01.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze dot. nadania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej
ogłoszenie o naborze dot. nadania uprawnień do certyfikowania
kwalifikacji rynkowej „Określanie stanu technicznego oraz
wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów
wodnych” w związku z wydanym przez Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obwieszczeniem z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej
„Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych
jednostek pływających i skuterów wodnych” do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1176
23.12.2019 więcej
OGŁOSZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza
konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusz
Kwiatkowskiego w Świnoujściu.
07.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się