Lista artykułów

Nazwa artykułu
Działalność lobbingowa
Działalność lobbingowa
16.04.2018 więcej
Działalność lobbingowa
Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej
podejmowanej wobec Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w 2016r.
08.03.2017 więcej
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przez podmioty wykonujące
zawodową działalność lobbingową w roku 2015.
11.07.2016 więcej