2016-01-05

Dostęp do Informacji publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

 

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek.

Wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa
  lub
  doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MGM, przy ul. Nowy Świat 6/12  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;

 

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.