2017-08-01

BDG.SSZP.3.2610.15.2017.RB Analiza sektora transportu wodnego Śródlądowego.

  1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) mający na celu uzyskanie informacji planowanego zamówienia publicznego polegającego na zleceniu wykonania opracowania pn. „Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”.
  2. Informacje o Zamawiającym:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

 Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w terminie do 16.08.2017 r. MGMiŻŚ zastrzega możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego również z zainteresowanymi, którzy wolę przystąpienia do dialogu technicznego wyrażą po upływie terminu 16.08.2017 r., o ile dialog techniczny nie zostanie zakończony przed terminem zgłoszenia.

Zamawiający  zaprasza do udziału w dialogu technicznym ekspertów, organy władzy publicznej lub wykonawców zwracając się o doradztwo i udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazanym w dalszej części niniejszej informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego..

Zainteresowane przystąpieniem do dialogu technicznego podmioty powinny poinformować o tym MGMiŻŚ, przesyłając swoje zgłoszenie w formie elektronicznej, zgodnie z załącznikiem nr 1, na adres poczty: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl lub pisemnie (w oryginale) w siedzibie zamawiającego (Kancelaria Główna MGMiŻŚ).

 

          W części załączniki zamieszczone zostały:

          Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego;

          Załącznik nr 1 do Informacji - Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym;

          Załacznik nr 2 do Informacji - Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia.

 

W części załaczniki zamieszczony został:


Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego nt. Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”.

Załączniki

  Informacja o przepr...hnicznego.pdf 123,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...nformacji.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...macji OPZ.pdf 483,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół_z_dialog...hnicznego.pdf 666,07 KB (pdf) szczegóły pobierz