2019-07-09

Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego

 

Warszawa, dnia   9     lipca 2019 r.

DOK.DOK3.9701.21.2019.US

PW-90729

INFORMACJA

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 1 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Henryka Kaczmarskiego – Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj.:

˗  Cieku od Staniowic, na terenie działek nr ew. 730/4, 730/6, 730/3 obr. Staniowice, gm. Sobków, pow. Jędrzejów,woj. świętokrzyskie;

˗  Cieku od Korytnicy, na terenie działki nr ew. 432, obr. Korytnica, gm. Sobków, pow. Jędrzejów,woj. świętokrzyskie;

˗  Strugi Krzepin, na terenie działek nr ew. 334, 347, 302, a także części prywatnych działek nr ew. 311, 312, 313, 314, 315, 316/1, 316/2, 317, 318 obr. Krzepin, gm. Secemin oraz działki nr ew. 124 obr. Sulików, gm. Radków, pow. Włoszczowa, woj. świętokrzyskie;

˗  Czarnej Nidy, na terenie działki nr ew. 383/3, obr. 0001 Borków, gm. Daleszyce, pow. Kielecki,woj. świętokrzyskie;

˗  Cieku od Gumienic, na terenie działek nr ew. 1583, 1575,a także części działek prywatnych,o niewydzielonym korycie na odcinku gruntu zajętym pod wodami płynącymi z mocy ustawy – Prawo wodne, obr. 0001 Pierzchnica, gm. Pierzchnica, pow. Kielecki, woj. świętokrzyskie;

˗  Cieku od Skorocic, na terenie działek nr ew. 1202 oraz części działek prywatnych nr ew.: 1203,1204, 1205, 1442, 1443, 14444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452 obr. Kobylniki, gm.Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie;

˗  Cieku Bogucanka, na terenie działki nr ew. 690, obr. Pasturka, gm. Pińczów, pow. pińczowski,woj. świętokrzyskie;

w ramach obowiązków właściciela wód.

 

 

Data wpływu zgłoszenia: 8 lipca 2019 r.

Załączniki

  DOK.DOK3.9701.21.2019.US.pdf 183,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się