DRUKUJ
2016-12-14

Protokół z publicznej prezentacji założeń
projektu „System Informacji Przestrzennej
Administracji Morskiej”

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej miała miejsce prezentacja założeń projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”. Prezentacja została przeprowadzona na potrzeby spełnienia kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, w celu aplikowania o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).