DRUKUJ
2016-11-30

Podział dodatkowych kwot połowowych

Podział dodatkowych kwot połowowych

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 17 sierpnia br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że  zgodnie  z art. 55 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222) oraz zgodnie z zasadami określonymi w § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz. U. poz. 1486), został dokonany podział dodatkowych kwot połowowych następujących gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim:

  • dorszy z podobszarów 25-32;                               
  • śledzi z podobszarów 22-24;                                 
  • śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32;         
  • szprotów z podobszarów 22-32;                           
  • łososi z podobszarów 22-31.                               

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych dorszy, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa dorszy na armatora na statek (t)

pon. 8 m

0

0

0

8 – 9,99 m

24

22

0,216

10 – 11,99 m

66

53

0,431

12 – 14,99 m

40

32

0,754

15 – 18,49 m

32

29

0,862

18,5 – 20,49 m

11

10

0,970

20,5 – 25,49 m

20

17

1,077

25,5 – 30,49 m

15

14

0,754

pow. 30,49 m

4

4

0,323

Razem

212

181

 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 116,593 t rozdysponowane zostało 116,578 t. Nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa dorszy wynosi 0,015 t.

 

W przypadku śledzi stada zachodniego dodatkową kwotę połowowąprzyznano w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

 

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa śledzi stada zachodniego (t)

37

22

0,168

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 3,715 t rozdysponowane zostało 3,696 t.

 

Nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa śledzia stada zachodniego wynosi 0,019 t.

 

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa śledzi na armatora na statek (t)

pon. 8 m

0

0

0

8 – 9,99 m

0

0

0

10 – 11,99 m

17

12

0,923

12 – 14,99 m

14

11

0,923

15 – 18,49 m

18

9

1,385

18,5 – 20,49 m

14

12

2,308

20,5 – 25,49 m

22

18

4,616

25,5 – 30,49 m

29

23

9,231

pow. 30,49 m

4

4

9,231

Razem

118

89

 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych
z kwoty 393,720 t rozdysponowane zostało 393,715 t.

 

Nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa śledzia stada centralnego wynosi 0,005 t.

 

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych szprotów, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa szprotów na armatora na statek (t)

pon. 12 m

5

0

0

12 – 14,99 m

17

15

0,010

15 – 18,49 m

12

8

0,021

18,5 – 20,49 m

12

12

0,053

20,5 – 25,49 m

22

20

0,105

25,5 – 30,49 m

22

21

0,185

pow. 30,49 m

4

4

0,211

Razem

94

80

 

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 7,788 t rozdysponowane zostało 7,783 t.

 

Nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa szprotów wynosi 0,005 t.

 

W przypadku łososi dodatkową kwotę połowowąprzyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

 

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa łososi (szt.)

55

38

7

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 287 szt. rozdysponowane zostało 266 szt.

 

Nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa łososi wynosi 21 szt.