DRUKUJ
2019-10-21

Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.

DOK.DOK3.9701.54.2019.KP

 

INFORMACJA

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku – Pana Waldemara Kutę, w zakresie:

– wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj. usunięcia namułu z dna rzeki Wisły w obszarze Zbiornika Włocławskiego w km 622+500 – 623+300 w rejonie miejscowości Dobrzyków na działce o nr ewid. 475, obręb 0004 Dobrzyków, gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie, wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód.

Data wpływu zgłoszenia: 15 października 2019 r.