DRUKUJ
2019-10-09

Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego.

 

INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika – Pana Marcina Pawłowskiego, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez elektrownię wodną Mylof, zlokalizowaną przy zaporze w km 133+640 rzeki Brda, w m. Zapora, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie.