DRUKUJ
2019-09-27

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do
zgłoszenia wodnoprawnego

Warszawa, dnia 27 września 2019 r.

DOK.DOK3.9701.39.2019.US

PW- 99852

 

 

 

 

 

INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego wniesionego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Panią Magdalenę Filipiak - Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj. usunięcie namułów i rumoszu zgromadzonego w korycie rzeki Drzewiczki w km 58+135-58+665, obręb Opoczno, gmina Opoczno
i w km 58+665-59+127, obręb Ogonowice, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.