DRUKUJ
2019-09-18

Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego.

 

INFORMACJA

O WNIESIENIU SPRZECIWU

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268  z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wniesieniu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót objętych zgłoszeniem wodnoprawnym dokonanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Pana Tomasza Pokropskiego - Zastępcę Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód
w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywanych w ramach obowiązków właściciela wód, na działkach: nr ew. 767 obręb Łęg, m. Włocławek, nr ew. 453 obręb Modzerowo, gm. Włocławek, pow. włocławski, nr ew. 417/2 obręb Wistka Królewska, gm. Włocławek, pow. włocławski, nr ew. 183/2 obręb Mostki, gm. Włocławek, pow. włocławski, nr ew. 220/2 obręb Wistka Szlachecka, gm. Włocławek, pow. włocławski, nr ew. 1/3, 309/1, 500 obręb Dobiegniewo, gm. Włocławek, pow. włocławski, nr ew. 1/3, 462 obręb Dąb Wielki, gm. Włocławek, pow. włocławski, w związku z nieuzupełnieniem braków w zgłoszeniu w wyznaczonym terminie.

 

Data wniesienia sprzeciwu: 12 września 2019 r.