DRUKUJ
2019-09-17

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

DOK.DOK3.9701.26.2019.KP

INFORMACJA

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego dokonanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu – Pana Pawła Skonieczka, w zakresie:

– wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj. usunięcia namułu z dna rzeki Noteci Zachodniej w km od 0+000 do 1+400 oraz w km od 6+200 do 7+250, na odcinkach o łącznej długości 2450 m w obrębach: Kwieciszewo, Goryszewo, Dzierzążno, Kątno, gmina Mogilno, powiat mogileński, wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód.