DRUKUJ
2019-06-27

Informacja o zbędnym składniku majątku
ruchomego MGMiŻŚ

Warszawa, dn. 26 czerwca 2019 r.

 

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do zagospodarowania w formie darowizny

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuję, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, wymieniony w załączniku nr 1 do informacji, do zagospodarowania w formie darowizny.

 

Darowizna składnika majątku ruchomego może zostać dokonana na wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia. Podmioty zainteresowane przejęciem składnika majątku w formie darowizny proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 39 ust. 4 rozporządzenia.

 

Wniosek musi zawierać dodatkowo oświadczenie podmiotu zainteresowanego o:

1)     zapoznaniu się ze stanem przedmiotu darowizny lub że ponosi on odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

2)     braku zastrzeżeń co do stanu technicznego i prawnego przedmiotu darowizny.

 

Wnioski o przekazanie składnika majątku w formie darowizny należy składać do dnia 3 lipca 2019 r. do godziny 12:00 na adres:

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Biuro Administracyjne

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu.

 

Składnik można obejrzeć wdniach 28 czerwca – 2 lipca 2019 r. w Stoczni Darłowo M&W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Józefa Conrada 1 w Darłowie, na terenie której znajduje się składnik – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 22 583 88 00 (uzgadnianie terminu w godzinach 8:15 – 16:15).

 

Zapytania w sprawie szczegółowych informacji dotyczących składnika rzeczowego prosimy kierować pisemnie na adres e-mail: SekretariatBA@mgm.gov.pl.

 

 

Załącznik nr 1

Przedmiotem do zagospodarowania jest jacht żaglowy stanowiący mienie Skarbu Państwa – Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

L.p.

Nazwa

Nr inwentarzowy

Wartość

Data przyjęcia

Uwagi

1.

Jacht Żaglowy Zjawa IV

ST-773-00002

114 295,76 zł

25.02.2019 r.

zbędny

 

Dane o jachcie:

Nazwa jachtu

Zjawa IV

Armator

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Port macierzysty

Gdynia

Bandera

polska

Typ jednostki

jacht żaglowy – kecz bermudzki

Numer na żaglu

POL 11

Sygnał rozpoznawczy

SQMS

Max./min. Ilość załogi

15 / 3

Rok budowy

1949 / przebudowa 1983

Wymiary główne

długość maksymalna Lc = 20,90 m

długość kadłuba Lw = 18,70 m

szerokość całkowita Bc= 5,64 m

wysokość boczna H = 3,20 m

zanurzenie T = 2,00 m

Silniki główny

PZM Puck typ SW 680/195, o mocy 105kW

Materiał kadłuba

drewno

Instytucja klasyfikacyjna

Polski Rejestr Statków S.A.

Symbol klasy

yKM

Nadanie klasy PRS

05.09.1991 r.

Klasa PRS ważna do

05.12.2017 r. (do dnia wypadku)

Stan prawny według certyfikatu okrętowego

Właściciel – Skarb Państwa Polskiego Ministerstwo Żeglugi (obecnie  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Armator – Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego Głównej Kwatery Harcerstwa Polskiego w Gdyni

 

Informacje dodatkowe:

05.12.2016 r. – data wypadku, jacht wpłynął na mieliznę u wybrzeży Szwecji.

Od dnia 27.03.2017 r. po podniesieniu jacht znajduje się na terenie stoczni w Darłowie. Za każdy dzień postoju jest naliczana opłata. Opłata wynosi 500 zł/dobę postoju.

 

Aktualny stan techniczny jachtu – uszkodzony, szacowane koszty remontu 2 320 000,00 zł, opis uszkodzeń:

-         wytarcie planek lewej burty na skutek kontaktu burty z piachem i kamieniami,

-         dziury w poszyciu lewej burty powstałe po kontakcie z kamieniami znajdującymi się na dnie,

-         owalizacja otworów mocujących płyty boczne balastu zewnętrznego oraz uszkodzenie szpilek mocujących płyty balastu,

-         pęknięcie stępki na całej jej długości,

-         „otwarcie zamka” w rejonie przejścia płaskiej części stępki w stewę dziobową,

-         uszkodzenie steru, płetwy steru oraz trzonu sterowego,

-         stewa rufowa – konstrukcja stalowa stewy wymaga remontu i ponownego osadzenia w konstrukcji jachtu,

-         rozszczelnienie poszycia prawej burty oraz częściowo poszycia lewej burty (w części burty nie uszkodzonej przez wytarcie – wymagającej wymiany),

-         przemieszczenie, przekoszenie i pęknięcie denników – wymiany lub naprawy wymaga 10 denników i 25 wręgów,

-         pokład konstrukcyjnie nie jest uszkodzony – wymaga przeglądu pokładników i drobnych lokalnych napraw i doszczelnień,

-         naprawy całkowitej wymagają obie pokładówki,

-         zniszczone zostało stanowisko sterowania – wymaga odbudowy,

-         wymiany lub kapitalnego remontu wymaga silnik – zalany i nie osuszony po zalaniu; wymiany będzie wymagać przekładnia,

-         wymiany wymagają wszystkie instalacje jachtowe: wodna, ściekowa, paliwowa, zęzowa, elektryczna, ogrzewania,,

-         gruntownego przeglądu i ewentualnych drobnych napraw wymagają maszty wraz z takielunkiem, wymiany wymagać będą niektóre elementy takielunku, tj. szakle, ściągacze,

-         całkowitej odbudowy wymaga zabudowa i wyposażenie wnętrza.