DRUKUJ
2019-05-21

Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego dorzecza rzeki Białki.

1.       Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza rzeki Białki.

a)      Link

b)      Data złożenia: 17 maj 2019 r.

c)       Imię i nazwisko Wnoszącego: mieszkańcy wsi Frydman

d)      Petycja została przekazana do rozpatrzenia do Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

e)      Odpowiedź na petycję