DRUKUJ
2019-02-07

Statystyka dla Gmin 1 – nowelizacja zzwoś

W związku z rozpoczęciem prac nad unormowaniem problematyki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przystępuje do dokonania oceny rynku usług

w przedmiotowym obszarze w zakresie dotyczącym wszystkich gmin. W tym celu opracowany został specjalny formularz dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego (plik edytowalny w załączeniu).

 

Prosimy o uzupełnienie załączonej tabeli danymi według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. i przesłanie wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: wzl@mgm.gov.pl do 8 marca 2019 r.   

 

Ze względu na konieczność późniejszej konsolidacji danych ze wszystkich jednostek uprzejmie prosimy o niemodyfikowanie tabeli, a dodatkowe  informacje i wyjaśnienia umieścić w odrębnym piśmie.

 

Wszelkie pytania dotyczące wypełnienia tabeli można przesyłać na adres email wzl@mgm.gov.pl.