DRUKUJ
2018-09-27

Usługa przeprowadzenia procesu rekrutacji

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty zawarte sa w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15 października, do godz. 10:00, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl.

05.10.2018 r. dodano załącznik - odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

05.10.2018 r. dodano załącznik - wzór umowy po zmanie w § 4 . Załączni "wzór umowy" dodany w dniu 27.09.2018 r. jest nieaktualny.