DRUKUJ
2018-09-27

Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego,

Warszawa, dnia 26 września 2018 r.

     

DOK.DOK3.9700.1.2018.LD

PW – 59653

 

 
 

 

 

 

 

 


INFORMACJA

O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Szymoniuka – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie przeprowadzenia prac związanych z przebudową (odtworzeniem) umocnień brzegów oraz udrożnieniem Kanału Szymońskiego na odcinku 40+34 – 42+70 km szlaku głównego Pisz-Węgorzewo na terenie miejscowości Szymonka w gminie Ryn oraz miejscowości Jagodne Wielkie w gminie Miłki w powiecie giżyckim w województwie warmińsko-mazurskim.