DRUKUJ
2018-08-21

Zmiana Zarządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej

Petycja w sprawie podjęcia działań dot. zmiany powyższego Zarządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wprowadzającą ją ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

 

a: Link do petycji

b: data złożenia : 16 sierpnia 2018 r.

c: Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego: brak zgody

d: Dane dotyczące przebiegu postępowania: petycja jest rozpatrywana przez DEM

e. Odpowiedź na petycję