DRUKUJ
2018-07-02

Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.

 

INFORMACJA

O  DOKONANIU ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o w zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Romana Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w zakresie:

 - wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z remontem urządzania wodnego, tj. Śluzy Południowej w Przegalinie, m. Gdańsk