DRUKUJ
2018-01-24

Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych w latach
2014-2015

Ministerstwo Środowiska informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2014-2015. Sprawozdanie znajdziecie Państwo poniżej.