DRUKUJ
2018-01-24

Czwarta aktualizacja Krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych i aktualizacja
Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady
91/271/EWG

Ministerstwo Środowiska uprzejmie informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła czwartą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK2015).

 

Krajowy program wraz z aktualizacją Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG, przyjętą przez Kierownictwo Resortu w dniu 9 czerwca 2016 r., zamieszczono w załącznikach.

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.