Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zakup nowej licencji pojemnościowej oraz praw do wsparcia technicznego dla systemu do wykonywania kopii zapasowych EMC Avamar
Zakup nowej licencji pojemnościowej oraz praw do wsparcia
technicznego dla systemu do wykonywania kopii zapasowych EMC
Avamar
28.05.2018 więcej
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
25.05.2018 więcej
Wykonanie trzech roll-upów promocyjnych
wykonanie trzech roll-upów
25.05.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa oraz montaż 19 szaf aktowych metalowych
MGMiŻŚ zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w ramach
procedury rozeznania rynku oferty na „Sprzedaż i jednorazową
dostawę oraz montaż w siedzibie Zamawiającego 19 szaf aktowych
metalowych.”
09.04.2018 więcej
Wykonanie i dostawa eleganckich upominków i zestawów upominkowych
Wykonanie i dostawa eleganckich upominków i zestawów
upominkowych do siedziby Zamawiającego w Warszawie
23.03.2018 więcej
Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby MGMiŻŚ
Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby MGMiŻŚ
w wersji papierowej i elektronicznej
13.02.2018 więcej
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
06.02.2018 więcej
Usługa opracowania i wykonania projektu graficznego
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie projektu
identyfikacji wizualnej, w związku z organizacją Światowych
Dnia Morza 2018, które odbędą się w Szczecinie w dniach
13-16.06.2018 r.
05.02.2018 więcej
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12 miesięcy
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej
on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12
miesięcy
23.01.2018 więcej
USŁUGA OPRACOWANIA SCENARIUSZA I SCENOPISU ORAZ PRODUKCJI FILMU PROMUJĄCEGO POLSKĄ GOSPODARKĘ MORSKĄ W ŚWIECIE
USŁUGA OPRACOWANIA SCENARIUSZA I SCENOPISU ORAZ PRODUKCJI FILMU
PROMUJĄCEGO POLSKĄ GOSPODARKĘ MORSKĄ W ŚWIECIE
19.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się