Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyposażenie sali konferencyjnoszkoleniowej w system wizualizacji i nagłośnienia (Vp.)
Wyposażenie sali konferencyjnoszkoleniowej w system wizualizacji
i nagłośnienia (Vp.)
02.10.2018 więcej
Wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, województwo małopolskie.
analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków
zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice,
województwo małopolskie
28.09.2018 więcej
Usługa przeprowadzenia procesu rekrutacji
Usługa przeprowadzenia procesu rekrutacji, w celu wyłonienia
Dyrektora „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki
Odry” oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu
Odry i Wisły”
27.09.2018 więcej
Opracowanie scenariusza oraz produkcja spotu i filmu
Opracowanie scenariusza oraz produkcja spotu i filmu promującego
kandydaturę Polski do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej
12.09.2018 więcej
Występ zespołu folklorystycznego podczas "Światowego Dnia Morza"
Występ zespołu folklorystycznego podczas "Światowego Dnia
Morza"
12.09.2018 więcej
Usługa wykonania projektu i zabudowy stoiska MGMiŻŚ
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i realizacja
zabudowy indywidualnego stoiska wystawienniczego na potrzeby
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
10.08.2018 więcej
Wykonanie opracowania System gromadzenia danych BRZEG
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie opracowania pn:
„System gromadzenia danych i bank danych o strefie brzegowej
BRZEG – weryfikacja i analiza pomiarów terenowych wykonanych w
2017 r.”.
10.08.2018 więcej
Analiza hydrologiczna określająca charakter wód cieków zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, województwo małopolskie
Analiza hydrologiczna określająca charakter wód cieków
zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice,
województwo małopolskie
08.08.2018 więcej
Opracowanie scenariusza spotu oraz produkcja 2 spotów promujących
Usługa opracowania scenariusza spotu oraz produkcja dwóch
spotów promujących Rejs Niepodległości
27.07.2018 więcej
Zaktualizowanie prognozy oddziaływania na środowisko
Zaktualizowanie prognozy oddziaływania na środowisko
22.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się