Lista artykułów

Nazwa artykułu
Usługi w zakresie dostarczania biletów lotniczych
Świadczenie dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej usług w zakresie rezerwacji, zakupu i
dostarczania krajowych i zagranicznych biletów lotniczych
05.11.2018 więcej
Wykonanie 6 projektów graficznych oraz usługa poligraficzna
wykonanie 6 projektów graficznych oraz świadczenie usługi
poligraficznej
05.11.2018 więcej
Usługi asysty technicznej Systemu Powiadomień SMS
Rozbudowa oraz świadczenie usługi asysty technicznej Systemu
Powiadomień SMS zakupionego na podstawie umowy nr 691/2010 z
dnia 02.12.2010 r.
05.11.2018 więcej
Organizacja wydarzenia "Marynarska Potańcówka"
Organizacja wydarzenia "Marynarska Potańcówka"
30.10.2018 więcej
Wykonanie 5 projektów graficznych oraz świadczenie usługi poligraficznej na potrzeby promocyjno-informacyjne Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
Wykonanie 5 projektów graficznych oraz świadczenie usługi
poligraficznej na potrzeby promocyjno-informacyjne Departamentu
Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
26.10.2018 więcej
Przeprowadzenie procesu rekrutacji, w celu wyłonienienia
Przeprowadzenie procesu rekrutacji, w celu wyłonienia Dyrektora
„Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”
oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i
Wisły”.
17.10.2018 więcej
Usługa wyprodukowania 200 map ściennych
Usługa wyprodukowania 200 map ściennych główne szlaki
transportowe i przyszłe inwestycje infrastrukturalne Europy
Środkowo-Wschodniej
11.10.2018 więcej
Usługa wykonania strony internetowej opartej na systemie CMS
Usługa wykonania strony internetowej opartej na systemie CMS
(preferowany Wordpress 4.7.X)
11.10.2018 więcej
Usługa Certyfikacji ISO 9001 Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjne
Usługa Certyfikacji ISO 9001 Centralnej Morskiej Komisji
Egzaminacyjnej
10.10.2018 więcej
Dostawa urządzeń sieciowych (Vp.)
Dostawa urządzeń sieciowych (Vp.)
10.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się