Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykonanie i dostawa toreb z logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Wykonanie i dostawa toreb z logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
05.12.2016 więcej
Budowa/dostosowanie aplikacji bazodanowej do rejestrowania wypadków i incydentów morskich (WIM)
Budowa/dostosowanie aplikacji bazodanowej do rejestrowania
wypadków i incydentów morskich (WIM)
06.10.2016 więcej
Studium Wykonalności „Infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej”
Studium Wykonalności „Infrastruktury informacji przestrzennej
w administracji morskiej”
27.09.2016 więcej
Ocena pozycji konkurencyjnej polskich portów morskich
Ocena pozycji konkurencyjnej polskich portów morskich w latach
2007-2015 wraz z projekcją ich rozwoju
31.08.2016 więcej
Realizacja usługi inwentaryzacyjnej
Realizacja usługi inwentaryzacyjnej związanej z
przeprowadzeniem spisu z natury pozostałych środków trwałych
i wyposażenia w dyspozycji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej
31.08.2016 więcej
Finansowanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków w polskich portach morskich
Finansowanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów ze
statków w polskich portach morskich
31.08.2016 więcej
Budowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie dokumentacją
Budowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie
dokumentacją w procesie opiniowania aktów normatywnych
zewnętrznych
17.08.2016 więcej
Ocena pozycji konkurencyjnej polskich portów morskich
Ocena pozycji konkurencyjnej polskich portów morskich
10.08.2016 więcej
Świadczenie usług doradczych
Świadczenie usług doradczych podczas przygotowania i realizacji
czterech postępowań przetargowych na wykonanie studiów wyk.
dla plan. inwestycji, wraz etapem odbioru opracowanych studiów
wyk.
05.07.2016 więcej
Dostawa sprzętu multimedialnego z usługą montażu i instalacji
Dostawa sprzętu multimedialnego oraz akcesoriów wraz z
usługą montażu i instalacji w pomieszczeniach konferencyjnych
01.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się