Lista artykułów

Nazwa artykułu
Planowana budowa suchego zbiornika
Sprzeciw mieszkańców osiedla wobec planowej budowie suchego
zbiornika przeciwpowodziowego.
02.02.2018 więcej
Uregulowanie stanu prawnego dotyczącego wyczynowego trenowania wioślarstwa
Uregulowanie w zakresie możliwości realizacji treningów bez
kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej
02.02.2018 więcej
Piąta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Projekt piątej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych
24.01.2018 więcej
Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2014-2015
Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych w latach 2014-2015
24.01.2018 więcej
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficzne
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji
kartograficzne
24.01.2018 więcej
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12 miesięcy
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej
on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12
miesięcy
23.01.2018 więcej
USŁUGA OPRACOWANIA SCENARIUSZA I SCENOPISU ORAZ PRODUKCJI FILMU PROMUJĄCEGO POLSKĄ GOSPODARKĘ MORSKĄ W ŚWIECIE
USŁUGA OPRACOWANIA SCENARIUSZA I SCENOPISU ORAZ PRODUKCJI FILMU
PROMUJĄCEGO POLSKĄ GOSPODARKĘ MORSKĄ W ŚWIECIE
19.01.2018 więcej
Pozostałe projekty styczeń 2018 r. - listopad 2019 r.
W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach nad pozostałymi
projektami w dziale Gospodarka Wodna od stycznia 2018 r. do
listopada 2019 r.
19.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się