Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o zmianie w regulaminie konkursu "Światowe Dni Morza 2018"
Informacja o zmianie w regulaminie konkursu "Światowe Dni Morza
2018"
20.03.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 16.03.2018 r. o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w
związku z realizacją zadania pn. „WWW Widawa – przebudowa
systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica,
Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław”.
20.03.2018 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków
Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
19.03.2018 więcej
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej „Światowe Dni Morza 2018”
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji
konkursowej „Światowe Dni Morza 2018”
16.03.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją
zadania pn. „WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia
przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i
Wrocław”.
16.03.2018 więcej
Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym 2017 r.
Raport Centrum Techniki Okrętowej S.A. – prognoza na dzień 31
grudnia 2017 r.
16.03.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie
ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia
wodnoprawnego
14.03.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie
potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z
pozwolenia wodnoprawnego,
14.03.2018 więcej
Opinia w sprawie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi
Opinia w sprawie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów
pod śródlądowymi wodami stojącymi
12.03.2018 więcej
Wydanie zarządzenia odnośnie poczty elektronicznej obsługiwanej przez pracowników
Petycja dotyczy wydania zarządzenia odnośnie poczty
elektronicznej obsługiwanej przez pracowników.
09.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się