Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12 miesięcy
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej
on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12
miesięcy
23.01.2018 więcej
USŁUGA OPRACOWANIA SCENARIUSZA I SCENOPISU ORAZ PRODUKCJI FILMU PROMUJĄCEGO POLSKĄ GOSPODARKĘ MORSKĄ W ŚWIECIE
USŁUGA OPRACOWANIA SCENARIUSZA I SCENOPISU ORAZ PRODUKCJI FILMU
PROMUJĄCEGO POLSKĄ GOSPODARKĘ MORSKĄ W ŚWIECIE
19.01.2018 więcej
Pozostałe projekty
W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach nad pozostałymi
projektami w dziale Gospodarka Wodna
19.01.2018 więcej
Projekty rozporządzeń
W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach nad projektami
rozporządzeń w dziale Gospodarka Wodna
19.01.2018 więcej
Projekty ustaw oraz projekty założeń projektów ustaw
W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach nad projektami
ustaw i założeń projektów ustaw w dziale Gospodarka Wodna
19.01.2018 więcej
Pozostałe projekty
W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach nad pozostałymi
projektami w dziale Rybołówstwo
19.01.2018 więcej
Lista spółek nadzorowanych
Lista spółek nadzorowanych przez Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
18.01.2018 więcej
Odmulenie rzeki Wisły na odcinku 6 km od Zawichostu, w stronę rzeki San
Konieczność odmulenia rzeki Wisły w związku z tym, że
istnieje bardzo duże zagrożenie, że przy kolejnej powodzi
koryto Wisły poszerzy się jeszcze bardziej i stworzy
bezpośrednio zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
18.01.2018 więcej
Zmiana zapisów w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Zmiana zapisu dotyczy wymagań na dyplom starszego oficera
mechanika
18.01.2018 więcej
Wprowadzenie nadzoru
Petycja dotyczy wprowadzenia nadzoru nad szeroką grupa
podmiotów funkcjonujących w charakterze zarówno osób
fizycznych, jak i prawnych związanych z działanością
(zakresem działania) danego Ministerstwa.
03.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się