Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty
Czarnkowsko-Trzcianeckiego z 12 czerwca 2015 r., znak:
OS.6341.29.2015.MF
16.05.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 29
maja 2015 r., znak: ŚR.6341.17.2015.VIII
14.05.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez Pana Bartłomieja Pietruszewskiego – Zastępcę Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i szczególne
korzystanie z wód na stopniu wodnym Malczyce w budowie w
związku z realizacją zadania pn. „Budowa Stopnia Wodnego
Malczyce na rzece Odrze”
10.05.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w km 46 300 – 52 000”
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie i remont opasek brzegowych na
Kanale Elbląskim w km 46 300 – 52 000”
30.04.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO „Remont kierownicy na Jeziorze Drużno”
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
WODNOPRAWNEGO „Remont kierownicy na Jeziorze Drużno”
30.04.2018 więcej
Oświadczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
Oświadczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
30.04.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie rzeki Elbląg w km 0 000-3 900”
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie rzeki Elbląg w km 0 000-3
900”
23.04.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie Jeziora Drużno w km 0 000-7 400”
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
WODNOPRAWNEGO „Udrożnienie Jeziora Drużno w km 0 000-7
400”
23.04.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie
potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z
pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 27
września 2016 r., znak: ZU-430-15/16.
20.04.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie
potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z
pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Marszałka
Województwa Lubelskiego z dnia 1 grudnia 2017 r., znak:
RŚ-V.7322.27.2017.BARC.
20.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się