Lista artykułów

Nazwa artykułu
Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo
Petycja w sprawie podjęcia działań, które zapobiegałyby
ewentualnej katastrofie ekologicznej i zminimalizowałyby
zagrożenia dla środowiska związane z inwestycją.
29.05.2018 więcej
Zakup nowej licencji pojemnościowej oraz praw do wsparcia technicznego dla systemu do wykonywania kopii zapasowych EMC Avamar
Zakup nowej licencji pojemnościowej oraz praw do wsparcia
technicznego dla systemu do wykonywania kopii zapasowych EMC
Avamar
28.05.2018 więcej
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
25.05.2018 więcej
Wykonanie trzech roll-upów promocyjnych
wykonanie trzech roll-upów
25.05.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i
jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach
realizowanego programu LIFE
24.05.2018 więcej
Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 23.05.2018 r.
Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z 23 maja 2018 r.
24.05.2018 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków
Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
21.05.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez Pana Macieja Rudnickiego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie
piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych Starej Odry
jazem klapowym Różanka oraz piętrzenia śródlądowych wód
powierzchniowych Odry Południowej jazem klapowym Wrocław I dla
potrzeb żeglugi oraz energetyki wodnej na obszarze
Wrocławskiego Węzła Wodnego.
16.05.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty
Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 września 2015 r., znak:
OS.6341.67.2015.MF
16.05.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty
Czarnkowsko-Trzcianeckiego z 12 czerwca 2015 r., znak:
OS.6341.29.2015.MF
16.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się