Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania DOK.DOK3.974.4.2020.US
26.03.2020 więcej
obwieszczenie o decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
obwieszczenie o decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
25.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania DOK.DOK3.9700.87.2019.LD
23.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o Wszczęciu postępowania
19.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania
19.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania
19.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania
19.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,
obejmującego piętrzenie jazem wód rzeki Symsarny w km 30 550
19.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu postępowania
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu postępowania
DOK.DOK3.9700.145.2019.AZ
19.03.2020 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału - charakter wód
Na podstawie art. 219 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne(Dz. U. z 2020 r., poz. 310) Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, że w
postępowaniu prowadzonym na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Warszawie, reprezentowanego przez Panią Agnieszkę
Śpiewak – p.o. Dyrektora KOWR Oddziału Terenowego w
Szczecinie, w sprawie ustalenia charakteru wód Jeziora
Wierzchucice, obręb Storkowo, pow. stargardzki, woj.
zachodniopomorskie, został zebrany materiał dowodowy niezbędny
do rozstrzygnięcia w/w wniosku.
17.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się