Lista artykułów

Nazwa artykułu
USŁUGA CATERINGOWA W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM REJSU NIEPODLEGŁOŚCI DLA UCZCZENIA SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
USŁUGA CATERINGOWA W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM REJSU
NIEPODLEGŁOŚCI DLA UCZCZENIA SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
05.03.2019 więcej
USŁUGA MONTAŻU 8 SPOTÓW WIDEO BĘDĄCYCH PODSUMOWANIEM REJSU NIEPODLEGŁOŚCI
USŁUGA MONTAŻU 8 SPOTÓW WIDEO BĘDĄCYCH PODSUMOWANIEM REJSU
NIEPODLEGŁOŚCI
05.03.2019 więcej
USŁUGA ORGANIZACJI GALI W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM REJSU NIEPODLEGŁOŚCI DLA UCZCZENIA SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
USŁUGA ORGANIZACJI GALI W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM REJSU
NIEPODLEGŁOŚCI DLA UCZCZENIA SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
05.03.2019 więcej
USŁUGA MONTAŻU, URUCHOMIENIA SPRZĘTU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ PODCZAS UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM REJSU NIEPODLEGŁOŚCI DLA UCZCZENIA SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
USŁUGA MONTAŻU, URUCHOMIENIA SPRZĘTU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ
PODCZAS UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM
REJSU NIEPODLEGŁOŚCI DLA UCZCZENIA SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
04.03.2019 więcej
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12 miesięcy
Nabycie 40 licencji do korzystania z Systemu Informacji Prawnej
on-line (bez ograniczeń dostępu dla adresów IP) na okres 12
miesięcy
04.03.2019 więcej
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w Gdyni dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów przez Morską Jednostkę Edukacyjną - zgodnie z zapytaniem ofertowym wyrażonym w dokumencie „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w Gdyni dla
egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów przez Morską
Jednostkę Edukacyjną - zgodnie z zapytaniem ofertowym
wyrażonym w dokumencie „Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia”
15.02.2019 więcej
Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji „Kanał Śląski i droga wodna górnej Wisły - szanse i wyzwania"
Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji „Kanał
Śląski i droga wodna górnej Wisły - szanse i wyzwania"
06.02.2019 więcej
Dostawa, montaż i dzierżawa bezbutlowych urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia (zwane dalej dystrybutorami) na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Dostawa, montaż i dzierżawa bezbutlowych urządzeń
filtrujących i uzdatniających wodę wodociągową przeznaczoną
do spożycia (zwane dalej dystrybutorami) na potrzeby
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
04.02.2019 więcej
Aktualizacja modelu ruchu dla Odrzańskiej Drogi Wodnej opracowanego w ramach prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Programem Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły
Aktualizacja modelu ruchu dla Odrzańskiej Drogi Wodnej
opracowanego w ramach prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej
Drogi Wodnej oraz Programem Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły.
29.01.2019 więcej
OBSŁUGI MEDIALNEJ MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄODWEJ
OBSŁUGI MEDIALNEJ MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ
10.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się