Lista artykułów

Nazwa artykułu
Aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016
Aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft
Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016
10.07.2019 więcej
Usługa wykonania strony internetowej
Usługa dotyczy przygotowania strony internetowej promującej
kandydaturę Polski do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej
na kadencję 2020-2021.
26.06.2019 więcej
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych wraz z oznakowaniem
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych wraz z oznakowaniem
24.06.2019 więcej
Aktualizacja, zmiana struktury i modernizacja strony internetowej
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi aktualizacji,
zmiany struktury i modernizacji Strony internetowej Sekretariatu
Koordynującego ds. Morskich 16 1
13.06.2019 więcej
Wykonanie i dostawa materiałów promujących polską gospodarkę morską wśród partnerów zagranicznych oraz kandydaturę Polski do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej na kadencję 2020-2021.
Wykonanie i dostawa materiałów promujących polską gospodarkę
morską wśród partnerów zagranicznych oraz kandydaturę Polski
do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej na kadencję
2020-2021.
07.06.2019 więcej
Sprzedaż i dostarczenie niewyłącznych i nieograniczonych czasowo licencji dostępowych
Sprzedaż i dostarczenie niewyłącznych i nieograniczonych
czasowo licencji dostępowych
31.05.2019 więcej
Przygotowanie graficzne gotowych do druku 3 kolorowanek edukacyjnych
W ramach procedury rozeznania rynku, Departament Gospodarki
Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ zaprasza do
składania ofert na przygotowanie graficzne gotowych do druku 3
kolorowanek.
25.04.2019 więcej
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w Szczecinie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w Szczecinie dla
egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów przez Morską
Jednostkę Edukacyjną.
18.04.2019 więcej
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 25 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych i sprawnych technicznie urządzeń komputerowych
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 25 szt. fabrycznie
nowych, nieużywanych i sprawnych technicznie urządzeń
komputerowych
10.04.2019 więcej
Nabycie wsparcia PaloAlto 3020 oraz Panorama (25 devices) na poziomie Premium support
Nabycie wsparcia do licencji funkcjonalnych oraz wsparcia
technicznego do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń
PaloAlto 3020 oraz systemu Panorama (25 devices) na poziomie
Premium support
15.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się