Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przedłużenie wsparcia do urządzeń sieciowych CISCO
Przedłużenie wsparcia do urządzeń sieciowych CISCO
28.11.2018 więcej
Serwisy gwarancyjne dla urządzeń DELL VRTX
Serwisy gwarancyjne dla urządzeń DELL VRTX
28.11.2018 więcej
Usługi wsparcia do posiadanych licencji oprogramowania do wirtualizacji VMware
Usługi wsparcia do posiadanych licencji oprogramowania do
wirtualizacji VMware
28.11.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo licencji pakietu biurowego
Sprzedaż i dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo
licencji pakietu biurowego
27.11.2018 więcej
Dostawa sprzętu fotograficznego
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert
na dostawę sprzętu fotograficznego.
23.11.2018 więcej
Przedłużenie wsparcia oraz zakup licencji oprogramowania antywirusowego i antyspamowego
Przedłużenie wsparcia oraz zakup licencji oprogramowania
antywirusowego i antyspamowego
21.11.2018 więcej
Dostawa zestawu do wideokonferencji wraz z usługą montażu i szkolenia
Dostawa zestawu do wideokonferencji wraz z usługą montażu i
szkolenia
21.11.2018 więcej
Wsparcie techniczne do urządzeń Dell EMC DataDomain przez okres 24 miesięcy
Wsparcie techniczne do urządzeń Dell EMC DataDomain przez okres
24 miesięcy
19.11.2018 więcej
Usługę organizacji wydarzenia muzycznego pod nazwą „Rejs Niepodległości - z Krakowa do Panamy”
usługę organizacji wydarzenia muzycznego pod nazwą „Rejs
Niepodległości - z Krakowa do Panamy”
16.11.2018 więcej
Przeprowadzenie procesu rekrutacji
Przeprowadzenie procesu rekrutacji, w celu wyłonienia Dyrektora
„Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”
oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i
Wisły”
16.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się