Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szkolenie dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla egzaminatorów i
kandydatów na egzaminatorów przez Morską Jednostkę
Edukacyjną
16.10.2019 więcej
Usługi przygotowania infografik, projektów graficznych ulotek
Usługi w zakresie przygotowania infografik, projektów
graficznych ulotek oraz innych grafik o tematyce żeglugi
śródlądowej
10.10.2019 więcej
Dostawa macierzy dyskowej wraz z napędami HDD z gwarancją na okres 36 miesięcy
Dostawa macierzy dyskowej wraz z napędami HDD z gwarancją na
okres 36 miesięcy
09.10.2019 więcej
Wykonanie opracowania dotyczącego śródlądowych dróg wdnych
Wykonanie opracowania dotyczącego śródlądowych dróg
wodnych
03.10.2019 więcej
Dostawa 20 sztuk grzejników do siedziby MGMiŻŚ
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i jednorazowa dostawa 20
sztuk grzejników do siedziby Zamawiającego – przy ul. Nowy
Świat 6/12 w Warszawie
02.10.2019 więcej
Wykonanie ekspertyzy pn. „Analiza możliwości włączenia polskich odcinków śródlądowych dróg wodnych E30, E40 i E70 do sieci TEN-T”.
Wykonanie ekspertyzy pn. „Analiza możliwości włączenia
polskich odcinków śródlądowych dróg wodnych E30, E40 i E70
do sieci TEN-T”.
30.09.2019 więcej
Dostawa macierzy dyskowej wraz z napędami HDD z gwarancją na okres 36 miesięcy
Dostawa macierzy dyskowej wraz z napędami HDD z gwarancją na
okres 36 miesięcy
25.09.2019 więcej
Przygotowanie graficzne map, wydruk oraz dostawa do siedziby MGMiŻŚ
Usługa przygotowania graficznego map ściennych i składanych,
ich wydruk oraz dostarczenie do siedziby Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
11.09.2019 więcej
Organizacja posiedzenia Inland Navigation Europe na pokładzie statku
Usługa polegająca na organizacji posiedzenia Inland Navigation
Europe na pokładzie statku pasażerskiego podczas rejsu na
odcinku Wrocław – Brzeg Dolny na rzece Odrze, w dniu 20
września 2019 r.
05.09.2019 więcej
Zaprojektowanie i przygotowanie do druku albumu fotograficznego
Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie do druku
albumu fotograficznego, zwanego dalej „albumem”,
poświęconego wydarzeniu jakim były „Światowe Dni Morza w
Szczecinie”
03.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się