Lista artykułów

Nazwa artykułu
Usługi wsparcia doradczego w zakresie związanym z rybołówstwem
Usługi wsparcia doradczego w zakresie zagadnień związanych z
rybołówstwem bałtyckim oraz środowiskiem morskim podczas
posiedzeń, które będą odbywać się na forum międzynarodowym
29.08.2019 więcej
Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie do druku albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni Morza w Szczecinie
Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie do druku
albumu fotograficznego, poświęconego wydarzeniu Światowe Dni
Morza w Szczecinie
20.08.2019 więcej
Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie do druku albumu fotograficznego, poświęconego inicjatywie jaką był „Rejs Niepodległości”.
Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i przygotowanie do druku
albumu fotograficznego, poświęconego inicjatywie jaką był
„Rejs Niepodległości”.
20.08.2019 więcej
Wykonanie opinii hydrologiczno-morfologicznej dla Kanału Hutniczego
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
zaprasza do składania ofert na wykonanie opinii
hydrologiczno-morfologicznej dla Kanału Hutniczego
09.08.2019 więcej
Sprzedaż i dostarczenie niewyłącznych i nieograniczonych czasowo licencji Nagios XI oraz Nagios Log Server
Sprzedaż i dostarczenie niewyłącznych i nieograniczonych
czasowo licencji Nagios XI oraz Nagios Log Server
31.07.2019 więcej
Usługi doradcze w zakresie pomocy publicznej dla sektora stoczniowego
MGMiŻŚ zaprasza do składania ofert na usługę świadczenia
usług doradczych w zakresie pomocy publicznej w przemyśle
stoczniowym polegającą na wykonaniu zleconych przez MGMiŻŚ
analiz
31.07.2019 więcej
„Opinia hydrologiczno-morfologiczna dla Kanału Hutniczego”
ROZEZNANIE RYNKU W celu dokonania analizy i badania rynku oraz
oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwraca się z prośbą o
przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów
realizacji poniżej opisanego zamówienia pn. „Opinia
hydrologiczno-morfologiczna dla Kanału Hutniczego”.
23.07.2019 więcej
Usługa wydawnicza - publikacja artykułów w periodyku branżowym
usługę wydawniczą polegającą na publikacji artykułów w
periodyku branżowym (wraz ze zdjęciami, tabelami i rysunkami,
okładkami), dostarczonych przez Zamawiającego, we wrześniowym
wydaniu w 2019 roku
22.07.2019 więcej
Aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016
Aktualizacja, konfiguracja i migracja serwerów poczty Microsoft
Exchange oraz kontrolerów domeny Microsoft Server do wersji 2016
10.07.2019 więcej
Usługa wykonania strony internetowej
Usługa dotyczy przygotowania strony internetowej promującej
kandydaturę Polski do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej
na kadencję 2020-2021.
26.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się