Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szacowanie kosztu opracowania dotyczącego programu inwestycyjnego
MGMiŻŚ zaprasza do składania informacji cenowych w ramach
szacowania wartości zamówienia
12.11.2019 więcej
Usługa polegającej na organizacji warsztatów terenowych
Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na organizacji
warsztatów terenowych podsumowujących stan prac nad programami
rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce dla maksymalnie
55 osób
07.11.2019 więcej
Dostawa 5 szt. komputerów przenośnych (laptopów) z gwarancją na okres 36 miesięcy
Dostawa 5 szt. komputerów przenośnych (laptopów) z gwarancją
na okres 36 miesięcy
31.10.2019 więcej
Szacowanie kosztu opracowania dotyczącego programu inwestycyjnego
MGMiŻŚ zaprasza do składania informacji cenowych w ramach
szacowania wartości zamówienia
31.10.2019 więcej
Opracowanie sprawozdania z realizacji dyrektywy 91/676/EWG"
Wykonanie opracowania pn. „Projekt sprawozdania z realizacji
dyrektywy 91/676/EWG (azotanowej) w okresie 2016 - 2020”
29.10.2019 więcej
Serwisy gwarancyjne dla urządzeń DELL VRTX
Serwisy gwarancyjne dla urządzeń DELL VRTX
28.10.2019 więcej
Sprzedaż i dostarczenie obowiązujących przez okres 13 miesięcy subskrypcji na oprogramowanie Proofpoint
Sprzedaż i dostarczenie obowiązujących przez okres 13
miesięcy subskrypcji na oprogramowanie Proofpoint
25.10.2019 więcej
Opracowanie z zakresu prac planistycznych i infrastruktury punktowej
Opracowanie pn. „Wytyczne dotyczące przygotowania przez
jednostki samorządu terytorialnego dokumentów planistycznych
obejmujących śródlądowe drogi wodne oraz planowania
infrastruktury punktowej”
21.10.2019 więcej
Opracowanie merytoryczne i przygotowanie projektów graficznych
Opracowanie merytoryczne i przygotowanie projektów graficznych
21.10.2019 więcej
Opracowanie weryfikacji i analizy pomiarów terenowych urzędów morskich
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie weryfikacji i analizy
pomiarów terenowych urzędów morskich wykonanych w 2018 r.
zgodnie z systemem gromadzenia danych i bank danych o strefie
brzegowej BRZEG
21.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się