Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Analiza postępowania z wodami zrzutowymi pochodzącymi ze statkowych systemów oczyszczania gazów odlotowych ze związków siarki na świecie. Technologie, wyzwania i zalecenia
Opracowanie, będące przedmiotem zamówienia, będzie służyć
przygotowaniu krajowych wytycznych dotyczących zrzutu wód (Wash
Waters) powstałych w wyniku zastosowania alternatywnych metod
redukcji emisji z transportu morskiego. Dzieło opierać się
będzie na przeglądzie międzynarodowych przepisów i wytycznych
związanych z postępowaniem z wodami zrzutowymi pochodzącymi ze
statkowych systemów oczyszczania gazów odlotowych (scrubberów)
ze związków siarki.
07.08.2017 więcej
Usługa mająca za przedmiot wykonywanie czynności dotyczących uruchomienia działalności Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Usługa mająca za przedmiot wykonywanie czynności dotyczących
uruchomienia działalności Technikum Żeglugi Śródlądowej we
Wrocławiu.
10.08.2017 więcej
Dostawa sprzętu multimedialnego z usługą montażu i instalacji
Dostawa sprzętu multimedialnego z usługą montażu i instalacji
28.06.2017 więcej
Wykonanie opracowania dotyczącego danych o strefie brzegowej
Wykonanie opracowania pn: „System gromadzenia danych i bank
danych o strefie brzegowej BRZEG – weryfikacja i analiza
pomiarów terenowych wykonanych w 2016 r.”
26.06.2017 więcej
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z logo MGMiŻŚ
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z logo MGMiŻŚ
21.06.2017 więcej
Kompleksowa organizacja posiedzenia polsko-białoruskiej grupy roboczej
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja posiedzenia
polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. rewitalizacji drogi
wodnej E-40 - zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączniku)
31.05.2017 więcej
USŁUGA WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ ORAZ LOGO SEKRETARIATU KOORDYNUJĄCEGO DS. MORSKICH W FORMACIE CHINY-EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA (16 1)
USŁUGA WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ ORAZ LOGO SEKRETARIATU
KOORDYNUJĄCEGO DS. MORSKICH W FORMACIE CHINY-EUROPA
ŚRODKOWO-WSCHODNIA (16 1)
19.05.2017 więcej
Usługa sukcesywnego wydruku wizytówek
Usługa sukcesywnego wydruku wizytówek dla pracowników
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz
ich dostawę do siedziby Zamawiającego
17.05.2017 więcej
Usługa profesjonalnego niszczenia dokumentacji papierowej
Usługa profesjonalnego niszczenia różnego rodzaju dokumentacji
papierowej dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12
11.05.2017 więcej
Szronienie szyb na korytarzach MGMiŻŚ w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12
Szronienie szyb na korytarzach MGMiŻŚ w Warszawie ul. Nowy
Świat 6/12
11.05.2017 więcej
1234