Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja z dnia 27 sierpnia 2017r.
Petycja dotyczy współpracy handlowo-gospodarczej państw basenu
Morza Bałtyckiego.
06.10.2017 więcej
Petycja z dnia 29 maja 2017 r.
Petycja dotyczy rozważenia lokalizacji przyszłego portu
multimodalnego na Wiśle w Toruniu.
13.06.2017 więcej
Petycja - wniosek w sprawie uregulowania kwestii podróży służbowych
Petycja - wniosek w sprawie uregulowania kwestii podróży
służbowych w żegludze śródlądowej.
30.05.2017 więcej
Petycja z dnia 20.04.2017r.
Petycja dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie wyszkolenia i
kwalifikacji członków załóg statków morskich w zakresie
skrócenia szkolenia na poziomie operacyjnym.
19.05.2017 więcej
Petycja z dnia 06.02.2017 r
Petycja zawiera wniosek dot. zmiany rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia
2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg
statków morskich
20.02.2017 więcej
Petycja o przeznaczenie środków publicznych
Petycja o przeznaczenie środków publicznych na cel produkcyjny
projektu (…)
01.02.2017 więcej
Petycja z dnia 1.12.2016r
Petycja z żądaniem podjęcia działań mających na celu
wycofanie skutków prawnych Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r.
07.12.2016 więcej
Petycja z dnia 26.10.2016r.
Petycja z dnia 26.10.2016r.
21.11.2016 więcej
Petycja z dnia 24.10.2016r.
Petycja z dnia 24.10.2016r.
27.10.2016 więcej
Petycja z dnia 19.09.2016r.
O podjęcie działań celem usprawnienia wykonywania opracowanej
i uchwalonej przez obecny Rząd ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o
ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
28.09.2016 więcej
12